First serious works on Oosterwee cause gigantic traffic jam 13/08/20

<Back to list

Source: https://www.gva.be/cnt/dmf20200813_94162628/eerste-serieuze-werken-aan-oosterweel-en-meteen-chaos-met-urenlange-files

 

The first serious works on Oosterweel immediately cause a gigantic traffic jam

Anyone who thought that the traffic disruption caused by the demolition works on two bridges at the Antwerp-West junction would be better than expected, complained afterwards. Waiting times at the Kennedy tunnel increased to two hours on Thursday morning. “

 

Eerste serieuze werken aan Oosterweel zorgen meteen voor gigantische fileknoop

Wie dacht dat de verkeershinder door de afbraakwerken aan twee bruggen van het knooppunt Antwerpen-West wel zou meevallen, beklaagde zich dat achteraf. De wachttijden aan de Kennedytunnel liepen donderdagochtend op tot twee uur. “Er is Oosterweelmoeheid”, proberen specialisten dat te verklaren. “Maar ook coronamoeheid.”

Top