Raport UIRR: RețeauaTEN-T trebuie să răspundă nevoilor transportului intermodal 27/04/21

< Back to list

Source: https://www.intermodal-logistics.ro/raport-uirr-reteauaten-t-trebuie-sa-raspunda-nevoilor-transportului-intermodal

 

Rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T) integrează toate rutele principale de cale ferată din Europe, incluzându-le pe cele utilizate cel mai frecvent de trenurile intermodale.

O rețea de cale ferată performantă și interoperabilă este crucială pentru transportul combinat de marfă și pentru competitivitatea serviciilor în acest sector. Astfel, proiectul de revizuire a liniilor directoare ale rețelei transeuropene de transport (TEN-T) planificat pentru luna octombrie 2021 reprezintă cel mai bun moment pentru ca Uniunea Europeană să se asigure că infrastructura de cale ferată răspunde nevoilor transportului intermodal de marfă și oferă acces adecvat la rețeaua TEN-T, spune UIRR într-un nou raport publicat alături de UIC. Comisia Europeană redactează în prezent propunerea revizuită, iar părțile interesate pot răspunde consultării publice.

“Sectorul european de transport combinat rutier-feroviar lucrează intensiv pentru a putea livra serviciile adiționale necesare și a putea îndeplini obiectivul de decarbonizare al economiei UE. Multe trenuri intermodale vor trebui să fie lansate simultan cu o îmbunătățire semnificativă a performanței calității. Statele Membre UE trebuie să livreze infrastructura necesară și să contribuie în același timp la aducerea terminalelor intermodale la parametrii tehnici agreați” a declarat Ralf-Charley Schultze, președinte al UIRR.

Trenurile intermodale au reprezentat în 2019 jumătate din traficul feroviar din Europa în 2019. Transportul intermodal aproape și-a dublat cota de piață în ultima decadă, însă, declară UIRR, acest lucru a trecut aproape neobservat, întrucât transportul feroviar de marfă a stagnat, ca urmare a reducerii volumelor de marfă convențională transportate pe calea ferată.

Pentru a putea dezvolta transportul intermodal, sunt necesare câteva schimbări atunci când normele TEN-T vor fi revizuite, proiectul actual al rețelei trans-europene fiind de multe ori învechit și nu ține seama de rolul major pe care traficul intermodal îl joacă astăzi.

Practic, UIRR a identificat câteva puncte cheie, esențiale pentru sectorul de transport intermodal în Europa:

  • Clasificarea parametrilor tehnici ai TEN-T pentru infrastructura feroviară
  • Revizuirea codificării liniilor de cale ferată cu ecartament de 4 metri
  • Introducerea de parametri pentru a putea ghida actualizarea terminalelor de transbordare
  • Introducerea categoriei de “linie de cale ferată preferată pentru marfă”

Parametrii tehnici ai TEN-T

Pentru a răspunde mai bine nevoii transportului feroviar de marfă, și în secial transportului intermodal, parametrii tehici ai liniilor de cale ferată în cadrul reglementărilor TEN-T nr. 1315/2013 trebuie actualizați, afirmă reprezentanții UIRR. Acești parametri definesc standardele liniilor de cale ferată care sunt parte din rețeaua TEN-T, însă nu răspund întotdeauna nevoilor sectorului intermodal. Spre exemplu, gabaritul de încărcare ar trebui să permită trecerea trenurilor care transportă semi-trailere pentru produse refrigerate, cu înălțimi de 4 m și 2,60 m lățime.

“Profilul măsurătorii ecartamentului și al calculului gabaritului de încărcare pentru înălțimea și lățimea maximă a trenului care poate trece, are o vechime de câteva zeci de ani. În unele cazuri, actuala codificare a fost făcută înainte ca semi-trailerele cu o înălțime de 4 m și lățime de 2,60 m erau permise să circule pe drumurile europene.” Semi-trailere sunt un segment foarte important și în plină expansiune pe segmentul de transport combinate, aceste unități fiind prima opțiune a expeditorilor pentru schimbul modal. În anumite cazuri, managerii de infrastructură au refuzat aplicări ale operatorilor de transport combinate pentru trenuri intermodale care transportă semi-trailerele pentru produse refrigerate sau necesită un permit special pentru transport special, ceea ce implică o taxă suplimentară.

Parametrul gabaritului de încărcare ar trebui actualizat, iar managerii de infrastructură ar trebui să reconfirme regulat existența codificării pe baza măsurătorilor empirice. Astfel de exerciții ar trebui să se deruleze la o perioadă de maxim 10 ani, spun specialiștii UIRR.

Linii de cale ferată dedicate pentru marfă

UIRR spune că ar trebui să existe linii de cale ferată preferate pentru transportul de marfă, argumentând că în cazul trenurilor pentru pasageri există doar linii dedicate acestui tip de transport.

“Desemnarea liniilor de cale ferată dedicate pentru marfă ar trebui create pentru a indica acele rute pe care mai mult de 50% din parcursul trenurilor este alocat trenurilor de marfă.”

Un motiv important pentru a stabili o rețea dedicată pentru trenurile de marfă este că acestea operează la viteze mai reduse comparativ cu trenurile de pasageri. Viteza maximă pentru trenurile de marfă nu depășește în general 120 km/h, liniile duble având un parametru de viteză de 160 km/h.

Terminale intermodale pe coridoarele rețelei

Pentru a fi parte a rețelei trans-europene de transport, terminalele intermodale trebuie să se alinieze coridoarelor TEN-T, să fie deci amplasate în apropierea unei linii de cale ferată parte a TEN-T.

În plus, trebuie să aibă volume anuale de mărfuri non-vrac de peste 800.000 tone. Însă acest lucru este dificil de cuantificat întrucât volumele de marfă nu sunt monitorizate și înregistrate de terminale. Unitatea de măsură a performanței acestora este numărul unităților transbordate, care ar trebui stabilit la 40.000 unități pentru un terminal CNC (Core Network Corridor), potrivit UIRR. Acest statut de terminal CNC ar trebui pierdut doar dacă pragul de 40.000 unități nu este atins timp de 3 ani la rând.

Top