KW8J0174

Rok Svetek (Adria Kombi) - Robert Casar (Port of Koper) - Radovan Žerjav (Slovenian Minister for Transport) - Dr. Danilo Türk (President of the Slovenian Republic) - Enrico Grillo?Pasquarelli (DG TREN) - Hans?Jörg Bertschi (Bertschi) - Kr Gustav Poschalko (RCA)