NL: verdubbeling Maut ten gunste van spoor goed 15/06/23

< Back to list

Source: https://www.nt.nl/wegvervoer/2023/06/15/duitse-regering-keurt-verdubbeling-maut-ten-gunste-van-spoor-goed/

 

Duitse regering keurt verdubbeling Maut ten gunste van spoor goed

 

39 CENT PER KILOMETER

De stevige verhoging van de Duitse Maut voor het wegvervoer is goedgekeurd door de Duitse regering. De verhoging komt door de invoering van een CO2-belasting van 200 euro per ton CO2 vanaf eind 2023. De extra inkomsten moeten vooral ten goede komen aan het spoor.

In de praktijk zou de verhoging neerkomen op een extra Maut van 20 cent per kilometer voor een 40 tons Euro-6-truck, bovenop het huidige tarief van 19 cent per kilometer. Begin dit jaar gingen de tarieven ook al met enkele procenten omhoog.

Naast de CO2-toeslag wordt de tolgrens voor vrachtwagens per 1 juni 2024 bovendien verlaagd van 7,5 ton naar 3,5 ton. Daardoor vallen ook deze lichtere bedrijfswagens onder de regeling. Emissievrije vrachtwagens worden tot eind 2025 vrijgesteld van de heffing, na deze datum betalen ze 25% van het reguliere tarief voor de infrastructuurkosten en geluid- en luchtverontreiniging. De nieuwe wet moet dit jaar nog goedgekeurd worden door het Duitse parlement.

De extra inkomsten moeten vooral ten goede komen aan het spoor. De komende jaren zijn vele miljarden euros nodig om de spoorinfrastructuur in Duitsland te moderniseren. ‘De extra tolinkomsten van ongeveer 30 miljard euro tot 2027 moeten in de toekomst vooral in het spoor geïnvesteerd worden’, aldus minister Volker Wissing van transport.

Volgens de Duitse brancheorganisatie voor het spoor Allianz pro Schiene stijgen de inkomsten uit de truckbelasting volgend jaar van bijna 8 miljoen euro naar ruim 15 miljoen. Volgens de organisatie komt het grootste deel uit de CO2 toeslag en een klein deel door de verlaging van de tolgrens voor vrachtwagens.

Zinloze aanjager van inflatie

Dirk Flege, directeur van Allianz Pro Schiene, noemt de nieuwe wet ‘een doorbraak’ en stelt dat uitbreiding van het spoornet niet alleen goed is voor het milieu, maar ook het wegennet ontlast. Wel stelt hij dat het niet eerlijk is dat emissievrije trucks niks betalen voor infrastructuurkosten tot 2025, terwijl ze hier wel gebruik van maken. Bovendien moeten elektrische vrachttreinen ook nog steeds voor de infrastructuur betalen.

Brancheorganisatie voor wegvervoerders BGL is juist een heel andere mening toegedaan. Transportbedrijven zouden ‘versteld’ staan van de ‘verdubbeling’ van de tolgelden per 1 december. De vereniging noemt het een ‘zinloze aanjager van inflatie’ en stelt dat er nog nauwelijks emissievrije vrachtwagens op de markt zijn. ‘Consumenten betalen de rekening en op plaatsen waar verdere prijsstijgingen niet haalbaar zijn, vrezen veel middelgrote bedrijven hun bedrijf op te moeten geven’, zo stelt de organisatie.

Top