Hans Kanters (TLN) about intermodal transport 18/09/23

< Back to list

Read the opinion piece below by our colleague Hans Kanters about intermodal transport in the magazine of Transport en Logistiek Nederland.

 

"The promotion of intermodal transport must be much more prominent on the (European) political agenda. This form of sustainable transport offers many advantages with regard to our sustainability agenda, the shortage on the labor market of mobile employees and offers shippers even more interesting options.

Shippers not only benefit from advantages such as extra load capacity compared to road transport, but much more importantly intermodal is significantly more sustainable than road transport. It fits in perfectly with the "European Emissions Trading System (EU ETS)" in which companies have to pay for rights to emit CO2 gas," says Kanters.

Transport and Logistics Netherlands (TLN) recognizes this need and has prominently included intermodal transport within the new cluster organization.

 

***************************

 

Lees onderstaand opiniestuk van onze collega Hans Kanters over intermodaal vervoer in het magazine van Transport en Logistiek Nederland.

 

“De stimulering van intermodaal vervoer moet veel prominenter op de (Europese) politieke agenda. Deze vorm van duurzaam transport biedt vele voordelen ten aanzien van onze duurzaamheidsagenda, de krapte op de arbeidsmarkt van rijdende medewerkers en biedt verladers nog meer interessante opties.

Verladers profiteren niet alleen van voordelen zoals extra laadvermogen ten opzichte van wegtransport, maar veel belangrijker intermodaal is aanzienlijk duurzamer dan wegtransport. Het sluit daarmee perfect aan op het ”European Emmisions Trading System (EU ETS)” waarin bedrijven moeten gaan betalen voor rechten om CO2 gas uit te stoten”, aldus Kanters.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) onderkent deze noodzaak en heeft intermodaal vervoer prominent opgenomen binnen de nieuwe cluster organisatie.

Top