Germany wants to give priority to freight trains more often 24/02/23

< Retour à la liste

Source: https://www.nt.nl/spoorvervoer/2023/02/24/duitsland-wil-goederentreinen-vaker-voorrang-geven/

 

Duitsland wil goederentreinen vaker voorrang geven

BEHOEFTE AAN CAPACITEIT

Susanne Henckel, de Duitse staatssecretaris van Digitale Zaken en Transport, is van mening dat goederen- en reizigersvervoer gelijkwaardig behandeld moet worden wanneer er conflicterende dienstregelingen zijn op het spoor. Op dit moment heeft het reguliere reizigersvervoer nog voorrang op het goederenvervoer wanneer meerdere partijen hetzelfde treinpad aanvragen, ofwel op hetzelfde moment over hetzelfde traject willen rijden.

 

********************

Germany wants to give priority to freight trains more often

NEED FOR CAPACITY

Susanne Henckel, the German State Secretary for Digital Affairs and Transport, believes that freight and passenger transport should be treated equally when there are conflicting timetables on the railways. At the moment, regular passenger transport still has priority over freight transport when several parties request the same train path, or want to use the same route at the same time.

SIMONE VAN DER LEE

Haut